Hedefe Giden Yolda Maksimum Fayda, Ensemble!

Kurumsal yönetim işlerliğini ölçümlemek için geliştirilen Ensemble’ın Balanced Scorecard uygulaması Bimser Kurumsal Çözümler alanında yerini aldı. Uygulama; kurum yapısı ve beklentilere uyumlu, hızlı ve güvenilir yapısıyla kurumlara maksimum fayda sağlamakta, strateji haritası oluşturabilme özelliği ile de karar vericilere tek bir ekrandan hedefleri kuş bakışı izleme, değerlendirme ve denetim imkanı vermektedir.

Kurumsal Karne yani ‘’Balanced Scorecard’’ bu tür yönetsel uygulamalardan biri olarak her geçen gün iş yönetimi alanında gittikçe önemli bir yere sahip olmaktadır. Şirket stratejisi ya da stratejilerinin bu uygulamaya dahil edilerek hedeflere ulaşmadaki işlerliğini tanımlayabilir, uyarı ve aksiyon özelliği ile sapma ve aksiliklerden önceden haberdar olabilirsiniz. Yönetim felsefenizi en baştan planlayıp, stratejilendirerek kümülatif olarak ele aldığınız firma vizyonunuzla, iş hedefleri belirleme aşamasındaki kurum kültürünüz yönetim anlayışınıza paralel olarak uygulamaya alınarak, operasyonel yönetim süreciniz Balanced Scorecard üzerinden başlamış olur.

ensemble-balanced-scorecard2

Yönetimin candamarı Balanced Scorecard, strateji ve hedeflerin yeniden ve baştan belirlenip, başarı etkenlerinin kurumsal yapıya yerleştirilmesi ile size yepyeni bir sayfa açma fırsatı sunmaktadır. Kritik başarı etkenlerinizi belirledikten sonra bu etkenleri ölçmek ve kurumsal performans değerlendirmesi yapabilmek için ölçülebilen hedefleriniz kolayca belirlenir. Kurumunuzun tüm kademelerinde takip sağlayabileceğiniz, geleceğe yönelik haraketler doğrultusunun ne olacağı konularında eşsiz bilgileri sağlayacak uygulama tek bir merkezden yürütülüp denetlenme fırsatı vermesiyle de yönetim katlarının bilgiye ulaşım kolaylığını arttırmakta ve zamandan tasarruf etmeye yardımcı olmaktadır.

Yönetimin işlerliği, kalitesi, stratejik hedeflere ulaşma yönünde sınırsız bir analiz olanağı ve ağına sahip olmak için Bimser’in kurumsal çözümlerinden Ensemble’ın Balanced Scorecard uygulaması ile tanışmanın tam zamanı.