31.03.2017

Günlük Arşivler

  • Balanced Scorecard Hakkında Tüm Soru ve Cevaplar

    Balanced Scorecard? Kurumsal karne (Balanced Scorecard) Robert S. Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilmiştir. Organizasyonun perfomansını; vizyonu ve stratejileri bağlamında ölçmeyi öneren yaklaşımı benimsemektedir. Balanced Scorecard sadece bir ölçüm metodolojisi değil, kurum performansının en önemli belirleyicisi olan stratejilerin iş sonuçlarına süratle ve ölçülebilir bir şekilde yansımasını sağlayan bir araçtır. Ensemble Balanced Scorecard? Bimser Çözüm tarafından […]