Basın Haberleri

 • Bimser Çözüm uluslararası arenaya açılıyor

  1980’li yıllarda iş hayatının bir araya getirdiği dört bilişimci arkadaşın 1990’lı yıllarda kurduğu Bimser Çözüm, geliştirdiği iş yazılımlarının ülkemizde ulaştığı başarıyı uluslararası platforma taşımaya karar verdi. Bu amaçla, bilişim sektöründe uluslararası deneyim sahibi ortaklar ile birlikte kurulan şirkete Bimser International adı verildi.

 • eBA Etkinliği 2013

  eBA TANITIM GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE GÜN BOYU İLGİ BÜYÜK OLDU

  İş yazılımları alanının etkili oyuncularından BİMSER ÇÖZÜM, bilişim dünyasının ileri gelen yöneticileri ve profesyonellerine 27 Eylül Cuma günü ICC Istanbul Congress Center – Harbiye’de geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Yüzün üze-rinde şirketin IT Yöneticisinin katıldığı etkinlikte gün boyunca eBA platformu tanıtıldı, ayrıca ürünü kullanan 6 şirket deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

 • Bimser’den elektronik belge akışı toplantısı

  Bilişim dünyasının uzmanları 27 Eylül Cuma günü elektronik belge akışı üzerinde konuşmak üzere Bimser Çözüm’ün gerçekleştireceği toplantıda Harbiye ICC İstanbul Kongre Merkezi’ nde buluşacaklar.

 • KOBİ’lerle Kocaeli’nde buluşma

  Microsoft Türkiye, geçtiğimiz yıldan bu yana birçok şehirde düzenlediği, “Gelecekle Buluşma” toplantılarının bir yenisini Kocaeli’nde gerçekleştirdi. KOBİ’ler ile bir araya gelerek verimlilik ve performans ekseninde bilişimin gücünden nasıl daha fazla yararlanabileceği üzerine görüşlerin ortaya konulduğu bu özel etkinlikte, Microsoft Türkiye ve A yöneticileri de konuyla ilgili gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar.

 • Kurumsal bilgi akışına profesyonel bakış

  Artan rekabet ortamı, minimum maliyetle maksimum verim elde etme çabası, kurumsal bilgi ve süreçlerin, erişim yetkileri ile birlikte kontrol altında tutulmasının gereklilik halini alması ve bu kapsamda gelişen teknolojik uygulamalar şirketleri de bilgi ve doküman yönetim sistemlerine yatırıma iten temel sebepler oluyor.

 • Şirket kendi tarihine hayat veriyor

  Bilgi ve doküman yönetiminde şirketlerin hayata geçirdiği uygulamalar, farklı avantajları beraberinde getiriyor, iş süreçlerinde takip edilebilirlik, maliyet avantajı gibi fırsatlar ise bu yapıda öne çıkıyor.

 • Yönetimde ‘ihtiyaç’ ve ‘ölçek’ odaklı alternatifler

  Her ölçekte şirket için giderek önem kazanan bir yapıyı oluşturan bilgi ve doküman yönetimi uygulamaları, şirketin bütününde 360 derece faydayı beraberinde getiriyor. Bunun ilk akla gelenleri ise çevreci BT uygulamaları ve şirket hafızasının güçlü bir biçimde oluşturulması. Bu konuda BT şirketleri; kapsamlı uygulamaları, gerek yazılım, gerek donanımla, gerek kendi çözümleri, gerekse dağıtıcısı olunan şirketlerin deneyimleri şeklinde müşterilerine sunuyor, ihtiyaçlara göre geliştirme ve uygulamalar da yapılıyor.

 • Her ölçekte şirkette kademeli gelişen ilgi

  Belge yönetiminde başarının önemli bir unsuru kurumsal bilginin rekabetçi değerine inanmak. Birikim Otomasyon Sistemleri Satış Müdürü Elif Durgan, bu yapıda kurum arşivinin değerine dikkat çekti.

 • Gelecek kullanıcı ihtiyaçlarıyla şekillenecek

  Bilgi ve doküman yönetim sistemlerinin gelecekteki gelişim yönüne bakıldığında uzmanlara göre çağın ve kullanıcıların değişim hızına paralel olarak farklılaşacak bir yapı söz konusu olacak.

 • Başarı için doğru strateji önemli

  Gelinen noktada kurum ve şirketlerin bilgi ve doküman yönetimi konusunda belirlenmiş stratejilerle hareket etmesi önem kazanıyor. Sektör temsilcilerine göre bu konuda başlangıç aşamasından, kurulacak sistemlerin seçiminden özelliklerine, yapısına ve işleyişine kadar strateji geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar var.

 • Neden ve nasıl bir bilgi ve doküman yönetimi?

  Günümüz iş dünyasında kâğıtsız ofis, takım çalışması, bilgi paylaşımı, elektronik iş, e-imza, arşivleme, güvenlik, şifreleme, faks, e-posta, SMS, mobil iş yapma, internet/intranet gibi yeni teknolojik araçlar ve çalışma kavramları, bilgi ve doküman yönetimini şirketlerin kritik ihtiyaçlarından biri haline getiriyor.