Balanced Scorecard Hakkında Tüm Soru ve Cevaplar

Balanced Scorecard?

Kurumsal karne (Balanced Scorecard) Robert S. Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilmiştir. Organizasyonun perfomansını; vizyonu ve stratejileri bağlamında ölçmeyi öneren yaklaşımı benimsemektedir. Balanced Scorecard sadece bir ölçüm metodolojisi değil, kurum performansının en önemli belirleyicisi olan stratejilerin iş sonuçlarına süratle ve ölçülebilir bir şekilde yansımasını sağlayan bir araçtır.

Ensemble Balanced Scorecard?

Bimser Çözüm tarafından kurumsal yönetim işlerliğini ölçümlemek için geliştirilen Balanced Scorecard uygulaması; kurum yapısı ve beklentilerle uyumlu, hızlı ve güvenilir yapısı ile kurumlara maksimum fayda sağlamakta, strateji haritası oluşturabilme özelliği ile de karar  vericilere tek bir ekrandan hedeflerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetleme imkanı vermektedir.

Neden BSC?

‘’Ölçmezseniz yönetemezsiniz/iyileştiremezsiniz.’’

 1. Kurumsal stratejilerin açıkça belirtilmesini, belirlenen stratejilerin ölçümlenerek somut adımlara indirgenmesini kurum içi tüm paydaşlara yayılmasını,
 2. Kritik başarı etkenlerinin belirlenerek, ölçümlenmesi, değerlendirilmesini ve denetlenmesini,
 3. Kurumunuzun tüm kademelerinde performans takiplerinin yapılabilmesini, tek bir merkezden yürütülüp denetlenme fırsatı vererek yönetim katlarının bilgiye ulaşım kolaylığını arttırmasını ve zamandan tasarruf edilmesini,
 4. İyileştirme çalışmalarına öncülük edilmesini, kurum içerisinde etkin bir geri bildirim ağı oluşturularak birimler arası işbirliğinin arttırılmasını,
 5. Sadece dönemsel olarak değil kurumun gelecek planlamasını ölçerek kurumsal hafızanın güçlendirilmesini,
 6. Kurum içi ve kurum dışı tüm etkenlerin performanslarını, risklerini ölçümlenerek stratejilerle ilişkilendirilebilmesini, önlemler alınmasını,
 7. Üst Yönetimine, kurumun ne durumda olduğu ve geleceğe yönelik hareket doğrultusunun ne olacağı konularında bilgi edinme olanağı,
 8. Firma çalışanlarına kurum vizyon ve stratejilerinin yaygınlaştırılmasını ve öğretilmesini,
 9. Takım ve kişi hedeflerinin de stratejiyle tutarlı ve bütün olarak kapsayıcı olmasını,
 10. Yetkinlik geliştirme programlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesini,
 11. Performans yönetimi ile birilikte ödüllendirme sistemlerinin de stratejiler ile ilişkilendirilmesi,
sağlar. Yönetimin işlerliği, kalitesi, stratejik hedeflere ulaşma yönünde analiz olanağı ve ağına sahip olmak için Bimser’in kurumsal çözümlerinden Balanced Scorecard uygulaması ile tanışmanın tam zamanı.