Aralık 2017

Aylık Arşivler

  • QDMS’in işbaşı periyodik muayene modülüne E-Reçete özelliği eklendi.

    QDMS’in İşbaşı ve Periyodik Muayene modülüne E-Reçete özelliği eklendi. 6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan İşyeri Hekimlerimizin yazdıkları reçetelerin “Elektronik İmzalı E-Reçete” şeklinde Medula Sisteminden oluşturulması gerekmektedir. Bu maksatla şirketlerimizin ve kurumlarımızın İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi […]

  • QDMS SGK Medula Uygulaması ile E-reçetede tam entegrasyon.

    QDMS’in Periyodik ve İşbaşı Sağlık Muayeneleri modülü, SGK Medula Uygulamaları ile E-reçete de tam entegrasyon. 31.12.2017 tarihinden itibaren tüm işyeri hekimlerinin e-reçete kullanımı zorunlu hale gelecektir. Bu nedenle bu tarihe dek, işyeri hekimlerinin işlemlerini E-reçete web servisi ile entegrasyonu bulunan bir otomasyon sistemi üzerinde gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. QDMS’in Periyodik ve İşbaşı Sağlık Muayeneleri modülü, […]